Одбрана на магистерска, Ѓоко Паскаловски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

10.04.2019 - 12:30 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.04.2019. (среда), со почеток во 12.30 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Ѓоко Паскаловски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Споредбена анализа на конструктивни модели на двоводни далеководни столбови

                                                                                       

MORE DETAIL