Одбрана на магистерска, Јованка Лазороска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

21.12.2018 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 21.12.2018. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Јованка Лазороска дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Регистар на цени и закупи како активен сегмент во анализата на пазарот со недвижности

                                                                                       

MORE DETAIL