Одбрана на магистерска, Софија Коцева

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

16.07.2021 - 10:00 am

End

СООПШТЕНИЕ

На ден 16.07.2021 (петок), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Софија Коцева, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :


Анализа на еластомерните лежишта според Европскиот стандард

MORE DETAIL