Предавање на тема: „Проектен менаџмент: динамика и предизвици“

Предавање

Start

16.05.2024 - 10:00 am

End

Address

училница 116 Градежен факултет во Скопје   View map

Почитувани колешки и колеги,

Почитувани студенти,

Во рамки на групата настани посветени на одбележувањето

на 75 години од основањето на Градежен факултет во Скопје

и Меморандумот за соработка со конзорциумот Бехтел & Енка

Предавање на тема:

„Проектен менаџмент: динамика и предизвици“

ќе одржат:

г-дин Both Josh Baker, проект менаџер

и

г-дин Canberk Atilla, заменик проект менаџер и менаџер за изведба

Дискусија

Датум: четврток 16.5.2024

Време: 10:00 – 11:00

Место: училница 116 Градежен факултет во Скопје

Dear coleagues,

Dear Students

Within the series of events dedicated to the celebration of the 75th anniversary

from the foundation of the Faculty of Civil Engineering in Skopje and

the Memorandum of Cooperation with the consortium Bechtel & Enka,

presentation on a topic:

“Project Management: dynamics and challenges”

will be held by:

Mr. Both Josh Baker, Project Manager

and

Mr. Canberk Atilla, Deputy Project and Construction/Site Manager

Discussion

Date: Thursday 16.5.2024

Time: 10:00 AM – 11:00 AM

Location: classroom 116 Faculty of Civil Engineering in Skopje

MORE DETAIL