д-р Богдановски Златко

DSC_6193 Доц.д-р Златко Богдановски

д-р Богдановски Златко

Доцент

локал 139

Доц. д-р Златко Богдановски e член на Катедрата за виша геодезија. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2006 година, магистрирал во 2008 година а докторирал во 2015 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „Основи на геодезија“, „Геодезија 1“, „Геодезија 2“, „Геодетска мерна технологија“, „Просторно планирање“ и „Геодетска пракса 1 “на СП Геодезија, „Геодезија“ на СП Градежништво и СП Геотехника.