д-р Велинов Даниел

DSC_6239 Доц.д-р Даниел Велинов

д-р Велинов Даниел

Доцент

локал 137

Доц. д-р Даниел Велинов e член на Катедрата за математика. Дипломирал на Природно-математички факултет при УКИМ во 2008 година каде и магистрирал во 2011, а докторирал во 2014 година на Природно-математички факултет во Нови Сад, Србија. На прв циклус ги предава следните предмети: „Математика 1“, „Математика 2“ и „ Математика 3“ на СП Градежништво и СП Геотехника, „Математика“, „Сферна тригонометрија“ на СП Геодезија, „Веројатност и статистика“ на СП Градежништво, СП Геотехника и СП Геодезија. На втор циклус ги предава следните предмети: „Математика 2“ на СП Градежништво и СП Геотехника, „Одбрани поглавја од математика“ на СП Геодезија, како и „Бази на податоци“ на СП Градежништво.

 

Линкови

CV