д-р Мославац Дарко

Декан

д-р Мославац Дарко

Редовен професор

локал 127

Проф. д-р Дарко Мославац e член на Катедрата за патишта. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 1986 година, магистрирал во 1999 година а докторирал во 2004 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „Тунели“, „Долен строј на сообраќајници“, „Горен строј на железници“ и „Одржување на железници“на СП Градежништво. На втор циклус ги предава следните предмети: „Одбрани поглавја од тунели“ и „Специјални конструкции на колосек и долги шински ленти“ на СП Градежништво- транспортна инфраструктура, како и „ Долен строј на сообраќајници“ на СП Геотехника.