д-р Поповски Денис

DSC_6201 Доц. д-р Денис Поповски

д-р Поповски Денис

Доцент

локал 162

Доц. д-р Денис Поповски e член на Катедрата за метални конструкции. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2004 година, магистрирал во 2009 година а докторирал во 2015 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „ Алуминиумски конструкции“ на СП Градежништво и „ Челични конструкции“ на Архитектонски факултет. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Спрегнати конструкции“ , „ Челични кровни конструкции со големи распони“ и „Челични мостови “ на СП Градежништво-конструктивна насока.

 

Линкови

CV