д-р Јосифовски Јосиф

Продекан за финансии, инвестиции и развој

д-р Јосифовски Јосиф

Редовен професор

локал 130

Вонр. проф. д-р Јосиф Јосифовски e член на Катедрата за геотехника. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 1999 година, магистрирал на магистерските студии „Пресметковно инженерство“ на Рур-Универзитет Бохум, Германија во 2002 година а докторирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2010 година во рамки на школата за докторски студии SEEFORM. На прв циклус ги предава следните предмети: „Фундирање“ на СП Градежништво, „Фундирање 1“, „Геотехнички истражувања“, „Подобрување на почви“ и „Геотехничка пракса“на СП Геотехника. На втор циклус ги предава следните предмети: „Посебни проблеми од фундирање“, „Реологија на почви и карпи“, „Геотехника во заштита на околината“ и „Динамика на фундаменти“ на СП Геотехника, како и „Геотехника во заштита на животната средина“ на СП Инженерство на животна средина и ресурси.

 

Линкови

CV