м-р Сусинов Бојан

DSC_6267 М-р Бојан Сусинов

м-р Сусинов Бојан

Докторант

локал 248

М-р Бојан Сусинов e член на Катедрата за геотехника. Дипломирал во 2010 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2013 година. Запишан е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за геотехника.