м-р Јованоска Милица

м-р Јованоска Милица

Докторанд

локал 118

М-р Милица Јованоска e член на Катедрата за механика и материјали. Дипломирала во 2009 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирала во 2013 година. Запишана е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за механика и материјали.