д-р Партиков Миле

DSC_6205 Асист. М-р миле Партиков

д-р Партиков Миле

Доцент

локал 162

Ас. м-р Миле Партиков e член на Катедрата за метални конструкции. Дипломирал во 2008 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2010 година. Запишан е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата метални конструкции.

 

Линкови

CV