м-р Петровски Филип

м-р Петровски Филип

М-р Филип Петровски е член на Катедрата за виша геодезија. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при уким во 2015 година, каде исто така магистрирал во 2020 година. На прв циклус ги држи вежбите по предметот Геодезија на СП Градежништво и СП Геотехника.