м-р Волчев Ристе

DSC_6394 М-р Ристе Волчев

м-р Волчев Ристе

Докторанд

локал 206

М-р Ристе Волчев e член на Катедрата за механика и материјали. Дипломирал во 2013 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2016 година. Запишан е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за механика и материјали.