м-р Абази Сеад

DSC_6272 М-р Сеад Абрази

м-р Абази Сеад

Докторант

локал 153

М-р Сеад Абази e член на Катедрата за геотехника. Дипломирал во 2011 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2013 година. Запишан е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за геотехника.