д-р Чифлиганец Цветанка

DSC_6361 Асист.М-р Цветанка Чифлиганец

д-р Чифлиганец Цветанка

Доцент

локал 118

Ас. м-р Цветанка Чифлиганец e член на Катедрата за механика и материјали. Дипломирала во 2009 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирала во 2010 година. Запишана е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за механика и материјали.