Геодезија

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Ѓорѓиев Ванчо

Редовен професор

локал 249

д-р Димов Лазо

Редовен професор

локал 138