Геотехника

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

м-р Абази Сеад

Докторант

локал 153

м-р Сусинов Бојан

Докторант

локал 248

д-р Пешевски Игор

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 239

д-р Папиќ Јован

Вонреден професор

локал 157

д-р Јосифовски Јосиф

Редовен професор

локал 130

д-р Ѓорѓевски Спасен

Редовен професор

локал 107

д-р Јовановски Милорад

Редовен професор

локал 130

д-р Димитриевски Љупчо

Редовен професор

локал 148