Метални конструкции

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Партиков Миле

Доцент

локал 162

д-р Поповски Денис

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 162

д-р Цветановски Петар

Редовен професор

локал 159