Патишта

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Огњеновиќ Слободан

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 139

д-р Мијоски Горан

Редовен професор

локал 114

д-р Мославац Дарко

Редовен професор

локал 127