Виша геодезија

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Насевски Митре

Доцент

локал 150

д-р Богдановски Златко

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 139

д-р Србиноски Златко

Редовен професор

локал 123