Железници

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Зафировски Златко

Вонреден професор

локал 166

д-р Кракутовски Зоран

Редовен професор

локал 128