Студентската служба е главниот сервис за административна работа со студентите.
Просториите на студентската служба се наоѓаат во влезниот хол на главниот влез на факултетот.
Работно време со студенти е секој работен ден од 11-13ч.

Линкови