Одбрана на магистерска, Исидора Митровска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

26.01.2024 - 11:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 26.01.2024. (петок) со почеток во 11.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Исидора Митровска

 дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,СПОРЕДБЕНА СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА НА РАЗЛАДНА КУЛА СПОРЕД МСК И ЕВРОКОД 8

MORE DETAIL