Доцент

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Велинов Даниел

Доцент

локал 137

д-р Ѓорѓиев Ѓорѓи

Доцент

локал 238

д-р Мисајлески Зоран

Доцент

локал 142

д-р Митовски Стевчо

Доцент

локал 136

д-р Насевски Митре

Доцент

локал 150

д-р Пешевски Игор

Доцент

локал 239

д-р Поповски Денис

Доцент

локал 162

д-р Тасески Гоце

Доцент

локал 146

д-р Тодоров Коце

Доцент

локал 109