Доцент

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Абази Сеад

Доцент

локал 153

д-р Богоевска Симона

ДОЦЕНТ

локал 145

д-р Јованоска Милица

Доцент

локал 118

д-р Касаповски Филип

Доцент

локал 139

д-р Милкова Кристина

Доцент

локал 147

д-р Партиков Миле

Доцент

локал 162

д-р Сусинов Бојан

Доцент

локал 248