Асистент

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

м-р Богоевска Симона

Асистент

локал 145

м-р Иваноски Драган

Асистент

локал 120

м-р Партиков Миле

Асистент

локал 162

м-р Чифлиганец Цветанка

Асистент

локал 118