Вонреден професор

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Арангеловски Тони

Вонреден професор

локал 134

д-р Богдановски Златко

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 139

д-р Велинов Даниел

Вонреден професор

локал 137

д-р Витанов Владимир

Вонреден професор

локал 210

д-р Ѓешовска Виолета

Вонреден професор

локал 246

д-р Ѓорѓиев Ѓорѓи

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 238

д-р Зафировски Златко

Вонреден професор

локал 166

д-р Јосифовски Јосиф

Вонреден професор

локал 130

д-р Лазаревска Маријана

Вонреден професор

локал 116

д-р Мијоски Горан

Вонреден професор

локал 114

д-р Мисајлески Зоран

Вонреден професор

локал 142

д-р Наков Дарко

Вонреден професор

локал 262

д-р Огњеновиќ Слободан

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 139

д-р Папиќ Јован

Вонреден професор

локал 157

д-р Пешевски Игор

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 239

д-р Поповски Денис

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 162

д-р Тасески Гоце

Вонреден професор

локал 233

д-р Тодоров Коце

Вонреден професор

локал 109

д-р Чурилов Сергеј

Вонреден професор

локал 110