Вонреден професор

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Арангеловски Тони

Вонреден професор

локал 134

д-р Витанов Владимир

Вонреден професор

локал 210

д-р Ѓешовска Виолета

Вонреден професор

локал 246

д-р Јосифовски Јосиф

Вонреден професор

локал 130

д-р Мијоски Горан

Вонреден професор

локал 114

д-р Наков Дарко

Вонреден професор

локал 111

д-р Папиќ Јован

Вонреден професор

локал 157

д-р Чурилов Сергеј

Вонреден професор

локал 110