Бетонски и дрвени конструкции

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Арангеловски Тони

Редовен професор

локал 134

д-р Марковски Горан

Редовен професор

локал 160

д-р Наков Дарко

Вонреден професор

локал 262