Хидротехнички објекти

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Митовски Стевчо

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 136

д-р Петковски Љупчо

Редовен професор

локал 135